Home

WindVereniging Oostelijk Flevoland is een gebiedsvereniging met bijna 300 leden die als doel heeft om de nieuwe kansen voor windenergie op te pakken. draagvlak te creëren voor de nieuwe generatie windturbines. om gezamenlijk het windpark van de toekomst te bouwen. Bewoners, grondeigenaren en turbine-eigenaren krijgen via de WVOF zelf invloed op de eigen omgeving qua wind en kunnen zo bijdragen aan duurzame energie in Provincie Flevoland. Iedereen krijgt kansen in de ontwikkeling van het gebied en mag zijn/haar belang in brengen. Dat kunnen we niet alleen maar moeten we samen doen. Samen met de overheid, maar ook bewoners, grondeigenaren en turbine-eigenaren samen. Samen pionieren in dit unieke proces, zodat het gebied zich organiseert tot energieproducent.
Het is belangrijk dat deze vereniging zo veel mogelijk leden krijgt zodat:
  • Iedere bewoner van het buitengebied zo de kans krijgt om zijn belang in te brengen en mee te beslissen.
  • We als gebied zelf het beleid kunnen bepalen en de plannen uitwerken, opdat ze later niet door de overheid worden opgelegd.
  • Iedere bewoner van het buitengebied  beter kan worden van windenergie in Flevoland.
  • Provincie geeft aan; dat  u alleen door lid te worden van de windvereniging, u zelf initiatiefnemer kan worden van een nieuw windpark en mede vormgeven aan uw omgeving.
U kunt voor € 100 per jaar  lid worden van de gebiedsvereniging WVOF. Zo heeft u inspraak in het proces en wordt geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen. Ook u mening is van belang! Geef u op door dit formulier in te vullen en op te sturen naar leden@wvof.nl.

Nieuwsbrief nr 7 - 2014

VAN HET BESTUUR Iedereen die de regionale pers volgt heeft kunnen merken dat het Federatieplan in een belangrijke fase is gekomen. De politiek is een belangrijk aandachtsveld, de wegingscomissie heeft een advies gegeven waarop de overheden...

Nieuwsbrief nr 5 - 2014

VAN DE VOORZITTER   De eerste consultatieronde nul en een zitten erop. Dank voor de goede opkomst voor beide. Maar we zijn er nog niet, zoals bekend is 1 juli de einddatum. Het bestuur blijft een beroep op u doen om, ondanks de werkzaamheden...

Nieuwsbrief nr 4 - 2014

VAN DE VOORZITTER In volle gang! Dat is wat we met de projectplannen zijn. De eerste twee consulatieronden 0 zijn geweest. Goede bijeenkomsten met veel gelenheid om inbreng te leveren. Helaas was de opkomst niet zo hoog als verwacht. Hopelijk...